erosion
Valsgård Bæk er bevaret som et stort set ureguleret
vandløb, der med naturlige slyngninger løber mod fjorden.
GEOLOGI

Mariager Fjord er en tunneldal, som er dannet under Istiden. Efter isen smeltede bort, blev den stejle skrænt mellem dalen og det høje terræn udenom furet af V-formede erosionskløfter dannet af smelte- og regnvand. Især i den vegetationsløse periode lige efter isen var forsvundet, blev store mængder materiale eroderet bort.

Valsgård Bæk ligger i en sådan erosionskløft og talrige små sidekløfter opdeler igen dalsystemet i "falske bakker". Bakkerne er således fremspring i dalsiden, som hænger sammen med det omgivende, ret jævne højland.

brook
Valsgård Bæk

Valsgård Bæk har fortsat erosionsprocessen i mindre målestok og har efterhånden skåret sig ned til grundvandet, som flere steder vælder frem ved foden af skrænterne.

Bækken er bevaret som et stort set ureguleret vandløb, der med naturlige slyngninger løber mod fjorden. Ler og mergel (kalkholdigt ler) aflejret i tertiærtiden for mellem 23 og 35 milioner år siden, findes i området, let tilgængeligt under istidslagene. Tidligere gravede man i kystskrænterne efter ler til teglbrænding og mergel til jordforbedring.

map
Landskabstegning
Langs kysten ligger den yngste landdannelse, det flade, havdannede forland. Forlandet er aflejret siden stenalderen, hvor vandet stod 4-5 meter højere end i dag og nåede langt op i Valsgård Bæk-dalen.