Fredede områder
Vandre ruter
Landskab
Geologi
Kulturhistorie
 
yellow field
På de lange gåturer kan man opleve suset af de store
vidder

FREDEDE OMRÅDER

Bramslev Bakker blev fredet i 1934, Hegedal i 1937
og 1970 og Valsgård Bæk i 1971. I de fredede
områder, der tilsammen udgør ca. 300 ha., er
afmærket en række stier, som kan kombineres til
længere eller kortere ture.

fjord view
Udsigt til Mariager Fjord oppe fra en af vandrestierne i
bakkerne
Når du færdes i et fredet område med offentlig adgang, bør du være opmærksom på at jorden er privatejet og stadig anvendes til land- og skovbrugsformål. Her gælder de almindelige regler for færdsel i naturen. Særligt understreges:
Hunde skal føres i snor - smid ikke affald - tænd ikke bål - følg de afmærkede stier - tobaksrygning er ikke tilladt fra 1. marts til 31. oktober - tag gummistøvler på, når du går turene. Al færdsel sker på eget ansvar - også på arealer med græssende dyr.
flowers
En buket af sommerens flora i Bramslev Bakker