mill
The mill of Hjerritsdal
CULTURAL HISTORY
(sorry only in Danish)

Mariager Fjord har langt tilbage i tiden budt på gode livsvilkår med hensyn til jagt, fiskeri og indsamling af skaldyr. Derfor ligger bopladserne fra ældre stenalder tæt langs fjordens kyster. Store bevarede grupper af gravhøje fra yngre stenalder og specielt fra bronzealderen viser, at der i kort afstand fra fjordkysten var en tæt agerbrugsbosættelse, der udnyttede fjordens rigdomme.

Tæt vest for Frisdalgård er rejst en sten til minde om Frisdal Slot, der lå et par hundrede meter længere mod nordvest. I vore dage er det ikke let at finde synlige spor af slottet, men mindet om det lever videre i gamle sagn.

Det fortælles, at en af Frisdalsejerens sønner engang blev røvet i den store skov, der omgav gården. Da senere herskabets tre døtre var på vej til Oplev Kirke, blev de i Kirkedalen voldtaget og dræbt af røvere. På stedet fremsprang de tre Frøkenkilder.Da man opdagede røvernes tilholdssted, viste det sig, at hovedmanden var de myrdede pigers broder.

Fra Frisdalgård kan man følge den gamle møllevej til Hjerritsdal Mølle. Ad denne vej kunne møllegæster nordfra nå frem til møllen. Omtrent midtvejs på vejen passeres en stenkiste. Her var der tidligere et vadestsed. Nær møllen mødes vejen med andre mølleveje.

Hjerritsdal Mølle er Nordjyllands bedst bevarede vandmølle. Møllen er nævnt allerede i 1400-årene, men den møllebygning, som man ser i dag, er først opført efter en brand i 1829. Vinkelfløjen til beboelse er tilføjet senere.

Møllen er stadig funktionsdygtig. Vandhjulet, der er et overfaldshjul, er placeret inde i bygningen. Det var ofte tilfældet på denne egn. Gangtøjet med de store tandhjul af træ og kværne er ligeledes bevaret.