yellow field
The wide open spaces of Bramslev Bakker
PRESERVED AREAS
(sorry only in Danish)

Bramslev Bakker blev fredet i 1934, Hegedal i 1937
og 1970 og Valsgård Bæk i 1971. I de fredede
områder, der tilsammen udgør ca. 300 ha., er
afmærket en række stier, som kan kombineres til
længere eller kortere ture.

fjord view
View of the Inlet of Mariager, seen from one of the many
hiking trails in Bramslev Bakker
Når du færdes i et fredet område med offentlig adgang, bør du være opmærksom på at jorden er privatejet og stadig anvendes til land- og skovbrugsformål. Her gælder de almindelige regler for færdsel i naturen. Særligt understreges:
Hunde skal føres i snor - smid ikke affald - tænd ikke bål - følg de afmærkede stier - tobaksrygning er ikke tilladt fra 1. marts til 31. oktober - tag gummistøvler på, når du går turene. Al færdsel sker på eget ansvar - også på arealer med græssende dyr.
flowers
The summer's flora in Bramslev Bakker